Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Boháti Róbert; 1934-ig Brzoboháty

(Nagykanizsa, Zala vm., 1899. jan. 8. - Budapest, 1974. febr. 17.)

író, műfordító

     Már gyermekkorában Sopronba került, itt végezte középiskolai tanulmányait is. 1941-ig Sopronban, utána Budapesten banktisztviselő. Verseket, karcolatokat, elbeszéléseket, regényeket írt, sokat fordított magyarról németre is. Saját művei folyóiratokban jelentek meg vagy kéziratban maradtak, németre fordításai kötetekben is megjelentek. (Pl. Mikszáth: Szent Péter esernyője, Ujfalussy József Bartók monográfiája, stb.)
IrodalomBecht Rezső: Boháti Róbert 1899-1974
 Magyar életrajzi lexikon. : 3.88.p.
ArcképBecht Rezső: Boháti Róbert 1899-1974