Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Büchler Sándor

(Fülek, Nógrád vm., 1870. szept. 24. - Auschwitz, Németország, 1944. júl.)

rabbi, történész

     A budapesti egyetemen 1893-ban bölcsészdoktorrá, a rabbiképzőben 1895-ben rabbivá avatták. 1897-1944 között Keszthelyen főrabbi, 1914-től a budapesti egyetemen magántanár. A zsidóság magyarországi történetének kutatója volt.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 3.111.p.
 Magyar zsidó lexikon. : 144.p.
 A halottak élén. Emlékfüzet Dr. Büchler Sándor főrabbi halálának 50. évfordulójára
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 4.338-339.has.
 Révai új lexikona. : 3.836.p.
Főbb művekZsidó letelepedések Európában a XVI-XVII. században, főtekintettel Magyarországra
 A zsidók története. 2. A Talmud korától napjainkig
 A zsidók története Magyarországon. A mohácsi vésztől a szabadságharcig