Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Csertán Sándor

(Nemesszer, Zala vm., 1809. jan. 25. - Gelse, Zala vm., 1864. jan. 23.)

kormánybiztos, országgyűlési képviselő

     A kanizsai gimnázium diákja volt, majd Győrött és Pozsonyban jogot tanult, ügyvéd lett. Zalába hazatérve Gelsén telepedett le, és Szladovics Borbálával kötött házasságából négy gyermeke született. Hivatali pályafutását Zala megye tiszteletbeli (1831 és 1834 között fizetett) alügyészeként kezdte, majd a zalaszentgróti Batthyány uradalomnak és a veszprémi káptalan merenyei uradalmának ügyészeként dolgozott. Az 1830-as évek derekától már a megye tekintélyes ellenzéki szónokaként tartották számon, Deák Ferenc mérsékelt politikáját támogatta, és cikkeket írt Kossuth Pesti Hírlapjába. 1848. június 15-én a zalaegerszegi választókerületben országgyűlési képviselővé választották, az országgyűlés érdemi munkájában azonban alig vett részt, mert 1848. október 8-án kinevezték Zala megye kormánybiztosává. Szervezte megyéje védelmét és az itt állomásozó honvédsereg ellátását. A császáriak bevonulása után visszatért a debreceni országgyűlésre, majd 1849. május 15-én ismét kormánybiztosi megbízást kapott. 1849 augusztusában fogták el a császáriak. Előbb halálra, 1851 szeptemberében pedig hatévi várfogságra ítélték. 1854 tavaszán szabadult ki a komáromi várbörtönből, majd korai haláláig gelsei birtokán gazdálkodott. Síremléke ma is áll Gelsén.
IrodalomVajda Lászlóné: Csertán Sándor, Zala megye kormánybiztosa : 215-244.p.