Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Gábor Ernő

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1887. dec. 26. - Zalaegerszeg, Zala m., 1973. márc. 18.)

orvos, politikus

     A gimnáziumot szülővárosában végezte el. A Budapesti Orvostudományi Egyetemen folytatta tanulmányait, diákkorában aktívan részt vett az egyetemen működő Galilei Kör munkájában. Orvosdoktorrá avatása után több fővárosi kórházban dolgozott, mint segéd- és alorvos. Az első világháborút katonaorvosként szolgálta végig. 1918-ban, az őszirózsás forradalom kitörésekor került haza Zalaegerszegre. Az április 7-i választásokon tagja lett a városi tanácsnak, az egészségügyi bizottságot vezette. A megyei tanács intézőbizottsága megyei tiszti főorvosnak nevezte ki. Részt vett a Zalaegerszegen állomásozó 8-as huszárezred aktív tisztjeinek eltávolításában. A Tanácsköztársaság bukása után a zalaegerszegi büntető törvényszék "ötös tanács"-a 1920-ban két és félévi szabadságvesztésre ítélte. Ezután magánpraxist folytatott. 1944 júliusában a tömeges letartóztatások elől ismét menekülnie kellett. 1945 áprilisában érkezett vissza szülővárosába, azonnal belépett az MKP helyi szervezetébe. 1946. június 18-án a pártvezetőség a városi képviselő-testület kommunista frakciójának vezetésével is megbízta. 1946 márciusától választmányi tagként vett részt a megyei pártbizottság munkájában. Egyik szervezője és irányítója volt a városban a két munkáspárt egyesülésének. (A megyei pártbizottságnak élete végéig megszakítás nélkül tagja volt.) A nemzeti bizottság a megyei tiszti főorvosi teendők ellátásával bízta meg, amit a Népjóléti Minisztérium 1945. november 29-i kinevezésével megerősített. A tanácsok megalakulása után megyei főorvosi rangban a megyei tanács egészségügyi osztályának vezetőjeként egészen 1967. március 31-én történt nyugdíjba vonulásáig töltötte be ezt a tisztséget.
IrodalomÉlni emberül. A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Életrajzgyűjtemény. : 115-117.p.
 A Tanácsköztársaság Zala megyében
 Tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság Zala megyei történetéből
ArcképÉlni emberül. A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Életrajzgyűjtemény. : 115., 117.p.