Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Goda Lipót

(Nagykanizsa, Zala vm., 1866 - ?)

orvos

     Középiskoláit szülőhelyén, egyetemi tanulmányait Bécsben végezte. Orvosi diplomáját 1890-ben kapta meg, kezdetben a bécsi klinikán dolgozott. Az 1890-es években telepedett le Nagykanizsán, ahol 1900-ban városi tisztiorvossá választották. Az I. világháború idején mint a járványkórház orvosa tevékenykedett. Több szakmai jellegű egyesület és szervezet munkájában részt vett, 1927-től ügyvezető tisztiorvosként működött. Emellett az izraelita hitközség elöljárójaként, az iskolaszék elnökeként, valamint különböző kulturális egyesületek tagjaként a helyi közéletben is aktív szerepet vállalt.
IrodalomBarbarits Lajos: Nagykanizsa. : 92.p.
 Zala vármegye ismertetője : 3.rész.72.p.
 Békássy Jenő: Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. : 250.p.
ArcképBarbarits Lajos: Nagykanizsa. : 92.p.
 Békássy Jenő: Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. : 250.p.