Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Grész Ernő

(Csáktornya, Zala vm., (ma: Čakovec, Horvátország), 1873. - Budapest, 1939. okt. 13.)

tanár, tanítóképző igazgató

     Tanítói oklevelét 1892-ben szerezte, 1897-től 1904-ig a temesvári állami tanítóképző intézetnél megbízott, majd segédtanár volt. 1904-ben nevezték ki - horvát nyelvtudására is tekintettel - a csáktornyai tanítóképzőbe tanárnak. 1919-ben a szerb megszállás elől Győrbe menekült, ahol ugyancsak a tanítóképzőben kapott állást, német nyelvet oktatott. 1930-32 között az intézmény igazgatóhelyettese volt; 1932-ben történt nyugdíjazása után címzetes igazgatóvá nevezték ki.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 11.387-388.has.
Főbb művekA testi és lelki élet harmonikus fejlesztésének fontossága a népiskolai tanításban
 Berényi Irén: Grész Ernő