Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Gyenes Antal

(Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1920. okt. 30. - Keszthely, Zala m., 1996. jún. 27.)

közgazdász, politikus

     A budapesti műszaki és közgazdasági egyetemen tanult 1939-től. 1942-ben részt vett a Györffy István Kollégium megalakításában, melynek igazgatóhelyettes-alelnöke lett. 1944-től illegalitásban antifasiszta tevékenységet végzett. 1945 márciusától a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MADISZ) osztályvezetője, 1945 augusztusától 1947 májusáig a Szabad Föld felelős szerkesztője, egyúttal országgyűlési képviselő lett. 1947-48-ban a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége (NÉKOSZ) elnöke, majd főtitkára volt. 1950-ben politikai büntetésként marós lett a Láng Gépgyárban. 1951-től tanított a Magyar Agrártudományi Egyetemen. 1956. október 27-e és november 1-je között a Nagy Imre Kormány tagja (az ő javaslatára szűnt meg a kötelező begyűjtés). A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottságának ideiglenes tagja lett, de 1957-ben - Nagy Imre pártolása miatt - tagságát megszüntették, majd 1959-ben "szigorú megrovás" pártbüntetést kapott. 1957-től agrárközgazdasággal foglalkozott, részt vett az MSZMP agrártéziseinek kidolgozásában; 1965-ig a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete munkatársa, 1965-1985 között a Szövetkezeti Kutató- és Dokumentációs Iroda, majd a Szövetkezeti Kutató Intézet igazgatója volt. 1985-től nyugdíjasként élt.
IrodalomBölöny József: Magyarország kormányai 1848-1992. : 300-301.p.
 Magyar Életrajzi Index számítógépes adatbázis. : (†jan.17.)
 Magyar nagylexikon. : 8.926.p.(†jan.17.)
 Révai új lexikona. : 8.819-820.p.(†Zalaszántó,jan.17.)
 Új magyar életrajzi lexikon. : 2.1155-1156.p.
Főbb művekSzövetkezetpolitikai, szövetkezet elméleti ismeretek