Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Győrffy László, bobai

(Keszthely, Zala vm., 1879. jún. 26. - ?)

honvéd hadbíróőrnagy

     Középiskolai tanulmányait Keszthelyen végezte. 1899-től a budapesti Ludovika Akadémia hallgatója lett. 1902-től 1906-ig a honvéd felsőbb tiszti tanfolyamot végezte. Katonatiszti iskoláinak befejeztével jogi tanulmányokba kezdett, előbb Budapesten, majd Pozsonyban. 1925-től a budapesti Magyar Királyi Koronaügyészségen szolgált. Különféle lapokba írt katonai, külpolitikai cikkeket, valamint Bobay László álnéven tárcákat.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 11.828.has.(*1897)
Főbb művekA katonai büntetőjog bölcselete és oknyomozó története
 Irányelvek az élet tudományához