Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Győrffy Zoltán, bobai

(Nagykanizsa, Zala vm., 1893. jan. 22. - ?)

honvédszázados

     A gimnáziumot Nagykanizsán, Csurgón és Székesfehérváron végezte, majd a Ludovika Akadémián tanult tovább. Az I. világháborúban - sebesülten - orosz fogságba került. Többször próbálkozott a szökéssel, míg sikerült visszajutnia Magyarországra, ahol a királyhidai hadifogoly-bizottság parancsnoka lett. A Tanácsköztársaság idején Bécsbe szökött. A nemzeti hadsereg megalakulásakor Szegedre ment. Mint a nemzeti hadsereg főhadnagya a Honvédelmi Minisztérium hadifogoly osztályának előadója lett. Az osztály megszűnte után rádiótávírász és telefonista tanfolyamokat végzett, mire a híradócsoportba került. 1923-ban századossá léptették elő és a Folyamőrség rádióiskolájának oktatótisztje lett. 1919-22 között szerkesztette a Hadifogoly újságot. Egyéb lapokba is írt katonai témájú cikkeket és néhány novellát.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 11.831-832.has.