Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Győrfi János

(Keszthely, Zala vm., 1905. márc. 13. - Sopron, Győr-Sopron m., 1966. okt. 9.)

erdőmérnök, entomológus

     Szülei uradalmi alkalmazottak voltak. Szülővárosában végezte elemi- és középiskoláit. 1924-29 között a soproni Bányamérnöki Főiskola hallgatója, erdőmérnöki oklevelét 1929-ben kapta. Pályafutását 1929. március 24-én kezdte meg a főiskola Erdővédelmi Tanszékén. 1934-ben tanársegédi kinevezést kapott. 1939-ben szerezte meg a műszaki doktorátust. 1944-ben egyetemi magántanár lett. 1945-ben megbízást kapott a tanszék vezetésére, 1946-tól egyetemi rendkívüli tanárrá nevezték ki. 1951-ben áthelyezték az Erdészeti Tudományos Intézethez, ahol az Erdővédelmi Osztály vezetésével bízták meg. 1952-ben a biológiai tudományok kandidátusi fokozatát, 1954-ben a biológiai tudományok doktora címet kapta meg. A Finn Rovartani Társaság 1960-ban tudományos eredményei elismeréséül felvette tagjai sorába. Széles körű, nemzetközileg is elismert tudósa volt a magyar entomológiának, az erdészeti rovartannak, az erdővédelemtannak. Nagyszámú publikációja foglalkozott a leggyakoribb erdei károsítók elleni védekezés kérdésével (cserebogár, szúfélék, gyapjaspille, fenyőrügyilonca stb.). Elsősorban a biológiai védekezés módszereit elemezte. Kiemelten foglalkozott a gyorsan növő nyárfajok problémáival, erdővédelmi vonatkozásaival. Számos tudományos társaság vette fel a tagjai sorába itthon és külföldön, elismerve a magyar rovartani kutatás eredményeit. 29 új rovarfaj felfedezése, ezek leírása és rendszertani besorolása fűződik nevéhez.
IrodalomMagyar agrártörténeti életrajzok. : 1.717-719.p.
 Mátyás Vilmos: Győrfi János
 Zilahi József: Győrfi János
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 11.823-824.has.
 Magyar katolikus lexikon. : 4.359.p.
Főbb művekErdészeti állattan
 Erdészeti rovartan
 Erdővédelemtan
ArcképMagyar agrártörténeti életrajzok. : 1.717.p.