Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Hadnagy László

(Szombathely, Vas vm., 1921. máj. 3. - Budapest, 1963. ápr. 9.)

tanár, kultúrpolitikus

     Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, 1946-ban latin-magyar szakos tanári oklevelet szerzett. Pályáját Szombathelyen kezdte, volt népi kollégiumi igazgató, városi szabadművelési fogalmazó, a tanácsok megalakulása után Zalaegerszegen megyei népművelési osztályvezető, 1954-től megyei tanácselnök-helyettes, 1962-től művelődési miniszterhelyettes. Számos, jórészt halála után kiteljesedő kezdeményezés fűződik nevéhez: meghatározó szerepe volt a Zalai Együttes alapításában, a földrajzi nevek gyűjtésének megindításában, a Göcseji Falumúzeum létrehozásában. Miniszterhelyettesként elindította a fontosabb egyházi muzeális gyűjtemények megmentését. A közművelődés köréből számos közleménye jelent meg.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 1.655.p.
 Horváth Ferenc: Hadnagy László
Főbb művekFabchich József mint nyelvész
ArcképHorváth Ferenc: Hadnagy László : 1.p.