Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Hahót; Haholt

(12. század)

lovag

     A Hahót-Buzád nemzetség őse. Német származású. Kézai szerint Meissenből jött, a család felmenői wartburgi nemesek voltak. Thuróczy szerint a thüringiai orlamundi grófi családból eredt. Felvetődött stájerországi származása is. Annak a seregnek egyik vezetője volt, melyet III. István hívott be a Német-Római Császárságból, a bizánci segítséggel őt a trónjáról elűző nagybátyja IV. István ellenében (1163). Hahót a magával hozott saját katonasággal leverte a IV. István érdekében fellépő nemzetségek, köztük a Csákok lázadását. Szolgálataiért hatalmas birtokokat kapott nagyobbrészt Zala, kisebbrészt Sopron vármegyékben. Szálláshelye az a falu volt, amely róla a Hahót nevet kapta.
IrodalomWertner Mór: A Buzád-Hahót nemzetség
 Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. : 2.115-135.p.