Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Hahót-Buzád nb. Atyusz

(1256-1259 között - 1299 májusa után)

főispán

     III. Buzád fia, Tamás kalocsai érsek testvére. 1273-ban részt vett az Ottokár elleni hadjáratban. Első ismert hivatala 1274-ben Veszprém, majd Zala megye főispánja. 1280-ban kitüntette magát a kunok elleni csatában. 1288-ban somogyi főispán. IV. László halála után III. András híve. 1291-ben Vas megye főispánja. A lázadó Kőszegiek ellenében a király hadvezére. Mikor a királyt a Kőszegiek elfogták, saját fiát adta túszul. 1296-ban Tomasina hercegnő udvarbírája.
IrodalomWertner Mór: A Buzád-Hahót nemzetség
 Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. : 2.115-135.p.