Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Hajgató Sándor

(Keszthely, Zala vm., 1845. márc. 2. - Nagykanizsa, Zala vm., 1909. nov. 18.)

tanár

     Az algimnáziumot szülővárosában végezte, 1860-ban a piarista rendbe lépett, innét kilépve Szombathelyen tanult, 1866-ban Győrben elvégezte a tanítóképzőt, segédtanítóként több Somogy megyei községben működött. 1869-ben Kiskanizsára helyezték, 1873-ban a nagykanizsai felső leányiskola tanára, 1876-ban polgári iskolai tanári oklevelet szerzett, ettől kezdve a kanizsai polgári leányiskolában tanított. Sok újságban, folyóiratban rendszeresen publikált többféle műfajban is.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 4.266-267.has.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 12.153-154.has.
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 457.p.
Főbb művekKikelet. Költeményfüzér
 Dalos liget. Újabb költemények
 Gyermekdalok és szavalmányok