Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Hajós Mihály, kakasdi

(Kolozs, Kolozs vm., 1837, v. 1839. szept. 15. - Alsólendva, Zala vm., 1912. aug. 10.)

ügyvéd, királyi tanácsos

     Kolozs megyei katolikus családból származott. Középiskolai tanulmányait Kolozsvárott, a jogakadémiát részint Nagyszebenben, részint Pápán végezte. Ügyvédi oklevelét 1874-ben Budapesten szerezte. Alsólendvára 1872-ben, a járásbíróságok megszervezésekor került. Ekkor az aljárásbírói tisztségek egyikét töltötte be, majd 1877-től önálló ügyvédi irodát nyitott. Letelepedését követően rögtön bekapcsolódott a helyi közéletbe. Tőle származott az Alsólendvai Takarékpénztár alapításának ötlete, amelyet 1873-ban hoztak létre. Igazgatósági tagként közel négy évtizeden át dolgozott annak felvirágoztatásán. A tűzoltóegylet létesítése, amely ugyancsak 1873-ban kezdte meg működését, szintén az ő nevéhez fűződött. Emellett a Kaszinó, a Polgári Olvasóegylet, a Szépítőegylet, a Lendva-völgyi Lecsapoló Társulat tevékenységében is aktívan közreműködött. Felügyelő bizottsági elnöke volt a Hungária Ernyőgyárnak, továbbá felügyelő bizottsági tagja a Dunántúli Helyiérdekű Vasútnak. Alsólendva forgalmának fellendítése érdekében küzdött az ukk-csáktornyai vasút megépítéséért, szorgalmazta a nagykanizsai vonal kivitelezését. Élére állt annak a mozgalomnak, amely Alsólendva közigazgatási státuszának megváltoztatását tűzte ki célul. Ennek eredményeként az addig a környező falvakkal együtt egy körjegyzőséget képező település 1891. július 1-jétől nagyközségi rangot kapott. Hosszú ideig betöltötte az iskolaszéki, majd gondnoksági elnöki tisztséget a polgári iskolánál. Aktív szerepet vállalt az iskola államosításának 1894-ben bekövetkezett véghezvitelében, amelynek folytán az intézmény két év múlva új épületbe költözhetett. Mindemellett buzgón tevékenykedett a helyi képviselő-testület, és a megyei törvényhatósági bizottság munkájában. A köz érdekének alárendelt rendkívüli munkabírása, közvetlen személyisége népszerűvé tette a helyi lakosok körében. Munkálkodása elismeréseként 1910-ben királyi tanácsosi címet kapott. Halála után egy nappal a Szentháromság-hegyi sírkertben temették el.
IrodalomAlsólendva nagyközség millenniumi emlékkönyve 1896.
 Magyarország és Külföld
 Alsólendvai Híradó
 Hajós Mihály halála
ArcképAlsólendva nagyközség millenniumi emlékkönyve 1896. : 10.p.
 Magyarország és Külföld : 25.p.