Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Halpert Salamon

(Nagyszőlős, Ugocsa vm., 1903. - Terezin, Csehország, 1945. ápr.)

rabbi

     A budapesti rabbiképző elvégzése után, 1927-től Tapolca nagyközség rabbija. A település közéletének agilis, tevékeny közéleti munkásságot kifejtő tagja volt. A Stefánia Szövetség vezetőségi tagjaként, valamint a Krajcár Egylet titkáraként a karitatív munkában járt élen. Egyik fő szervezője volt a helyi sportegyesület létrejöttének, vándorserleget alapított az ökölvívók részére, az országos sakkbajnokságban pedig maga is részt vett. Ismert volt művészetpártoló és a tehetséges fiatalokat segítő tevékenysége. Tagja volt a helyi Levente Egyesület vezetőségének is. 1944-ben elkerülhette volna a deportálást, ha bevonul munkaszolgálatra, ő azonban követte híveit, így került Terezienstadtba, ahol egy halálmenet alkalmával, mint a sorból kidőlőt, a kísérő katonák agyonlőtték.
IrodalomMajer Dénes: A tapolcai zsidóság története : kézirat
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 12.429-430.has.
 Tapolcai életrajzi lexikon. : 92-93.p.
 Veszprém megyei életrajzi lexikon. : 204.p.(†Leitmeritz)
 Zala vármegye ismertetője : II. rész 124.p.
 Magyar zsidó lexikon. : 343.p.