Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Halvax József

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1815. márc. 18. - Nagykanizsa, Zala vm., 1877. ápr. 5.)

polgármester

     Apja Halvax János, anyja Wolff Rosina. Mint német nemzetiségű cipészmester 1836-ban került Nagykanizsára. Főként az iparososztály bizalmát élvezte, elsősorban nekik köszönhette, hogy 1868. február 18-án megválasztották polgármesternek. Polgármestersége idején megtörtént a város közigazgatásának korszerűsítése, létrejött a hivatali ügykörök szerinti specializálódás. Ekkor zajlott Nagykanizsa és Kiskanizsa egymástól való szétválása, az ennek lebonyolítására felállított ún. közösügyi bizottmány munkálatait maga a polgármester irányította. Nevéhez fűződik a gimnázium főgimnáziummá fejlesztése és a polgári fiúiskola létrehozása. Működése alatt Nagykanizsa városiasodása jelentős mértékben előrehaladt, különös gondot fordított a város külső képének szebbé tételére, az utcák rendezésére és csinosítására. Az 1872. évi tisztújításon sikerrel léptették fel ellene Belus József patikust, így Halvax Józsefnek meg kellett válnia tisztségétől. Még ebben az évben Grazba költözött, ahol cipészműhelyt nyitott és tovább folytatta mesterségét. 1874-ben visszajött Kanizsára, de mindenfajta nyílvános szerepléstől tartózkodott.
IrodalomBarbarits Lajos: Nagykanizsa.
 Villányi Henrik: Utcarendezés hajdanában 1-2.
ArcképBarbarits Lajos: Nagykanizsa. : 82.p.