Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Háry Farkas

(Koppány (ma: Zalakoppány), Zala vm., 1765 körül - Zalaegerszeg, Zala vm., 1851. nov. 20.)

vármegyei levéltárnok

     Birtoktalan kisnemesi famíliája az 1730-as években telepedett át Veszprém megyéből a Zala megyei Koppányba. Háry Mihály fia, Farkas 1777 és 1779 között a kanizsai piarista, majd 1780-ban a keszthelyi premontrei gimnáziumban végezte tanulmányait. Ezt követően valószínűleg valamelyik jogakadémián tanult tovább. 1789-ben Zala vármegye szolgálatába lépett, mint lajstromozó (registrátor). A vármegye 1791 augusztusában 45 krajcárban határozta meg a napidíját. 1794. szeptember 4-én a megyei közgyűlés a vármegye levéltárnokává nevezte ki. Hivatalát mintegy öt és fél évtizedig, 1850. április 27-ig viselte. Ekkor hajlott korára hivatkozva kérte nyugdíjazását. Az uralkodó 1850. december 8-án kelt rendeletével évi 300 forint kegydíjban részesítette. Hivatali tevékenysége során bizonyos tekintélyt szerzett magának, ezt bizonyítja 1801. december 10-i táblabírói kinevezése. Alapvetően Háry Farkas levéltárnoki munkájának eredményeként alakult ki Zala vármegye 1849 előtti levéltárának ma is fennálló rendje. A rendezés során szétválasztotta a közigazgatási és jogszolgáltatási iratokat, és önálló egységbe vonta a II. József korában keletkezett levéltári anyagot. Az így kialakított irategyüttesek legtöbbjéhez elkészítette a használathoz szükséges segédleteket, betűrendes mutatókat és lajstromokat. Főként az ő munkásságának köszönhetjük, hogy a levéltár anyagának 1849-ig terjedő része ma viszonylag könnyen kutatható.
IrodalomFára József: Zala vármegye levéltára. Második, befejező közlemény