Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Hertelendy Anna, hertelendi és vindornyalaki

(Bucsu, Vas vm., 1743. szept. 9. - Kehida, Zala vm., 1803. okt. 3.)

földbirtokos, Deák Ferenc apai nagyanyja

     A Kehidát újjáépítő és benépesítő Hertelendy Gábor, zalai első alispán és országgyűlési követ egyetlen lánya - és birtokainak örököse - 1757-ben ment férjhez Deák Gáborhoz. Kehida, Söjtör és a többi birtok az ő hozományaként került a Deák-család kezére. Híres volt szépségéről, egyike lett Zala vármegye nevezetességeinek. Állítólag ő szerepelt az alábbi mondásban: "Szala bora, Szala rákja, Szala menyecskéje." Miután négy gyermeket szült férjének, különvált tőle, sokat utazott és szórakozott, óriási adósságokat halmozott fel. 1795-ben - adósságai átvállalása fejében - idősebb fiára, Deák Ferencre és menyére, Sibrik Erzsébetre ruházta át birtokait. Élete utolsó évtizedében Kehidán gazdálkodott. Az Árpád-kori templomból átalakított kehidai családi sírboltba temették el.
IrodalomMolnár András: A fiatal Deák Ferenc : 16-27.p.