Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Horváth Zsigmond

(Kisköcsk, Vas vm., 1782. jan. 20. - Kővágóörs, Zala vm., 1845. okt. 17.)

evangélikus lelkész, ismeretterjesztő író

     Nemesi családban született, a középiskolát a soproni evangélikus líceumban végezte, 1802-től a jénai egyetem teológiai fakultásán tanult. 1806-ban kezdte meg szolgálatát lelkészként a Vas megyei Csöngén. Érdeklődése a földrajztudomány felé fordult: több könyvet fordított, dolgozott át németből a Nevezetes Utazások Tárháza c. sorozatba. 1824-ben Kőváróörsre került, 1828-ban a zalavidéki egyházmegye jegyzője, 1831-ben Zala vármegye táblabírája, 1837-ben zalavidéki esperes lett. A gazdag zalai nyelvkincset látva - felkérésre - bekapcsolódott a Magyar Tájszótár munkálataiba. Tevékenysége elismeréséül 1833-ban az MTA levelező tagjává választották.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 1.751.p.
 Magyar irodalmi lexikon. : 1.476-477.p.
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 4.1306-1308.has.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 2.839.p.
Főbb művekCooknak, ama híres anglius hajós-kapitánynak a föld körül utazása : fordította
 Amerikának haszonnal mulattató esmértetése
 Gróf Macartneynek Chinába tett követségi utazása : fordította
 Meermannak utazása Éjszaki Európában : fordította
 Elmederítő, szivképző s characterfestő történetek s adatok fűzére.