Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Kaán Károly

(Nagykanizsa, Zala vm., 1867. júl. 12. - Budapest, 1940. jan. 28.)

erdőmérnök, szakíró, államtitkár

     Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián szerzett oklevelet 1888-ban. Külföldi tanulmányútján tapasztalatokat gyűjtve 1889-től Besztercebányán kezdett el dolgozni, majd kiváló elméleti és gyakorlati munkásságát elismerve, 1908-tól a Földművelésügyi Minisztériumba hívták. Különböző beosztásokban az erdőgazdálkodás szinte minden ágával foglalkozott. 1919-től már az erdő- és faügyek kormánybiztosa, majd helyettes államtitkár, 1925-ben a nyugdíjazásakor államtitkár. Kezdeményező szerepe volt az Alföld átfogó fásításának megindításában. Nevéhez fűződik az állami erdőigazgatás újjászervezése és a természetvédelmi törvény megalkotása. Úttörő gazdaság- és erdészettörténeti kutatásainak, valamint irodalmi munkásságának elismeréseképpen a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 1924-ben levelező tagjává választotta. Alapító tagja és elnöke volt az Országos Természetvédelmi Tanácsnak s első alelnöke az Országos Erdészeti Egyesületnek. Korát megelőzve írta meg a "Természeti emlékek fenntartása" c. művét. Kidolgozta a hazai természetvédelem alapelveit. A magyar erdőgazdaság fejlesztését nem elkülönült szakmai ügynek, hanem átfogó szemlélettel a nemzetgazdaság ügyének tekintette. Figyelemmel kísérte a zalai erdőgazdálkodást. Évente hazalátogatott és több alkalommal szép szóval, de ha kellett erélyesen is beavatkozott a zalai erdészeti szervezetek működésébe. Egyik legtermékenyebb magyar erdészeti szakíró. Emlékét a püspökladányi arborétumban szobor, a nagykanizsai Batthyány Gimnázium falán, Budapesten a Költő útcában és a Szentgyörgyhegyen márványtábla, a Zalaerdő épülete előtt portré őrzi.Bedő Albert után a második legnagyobb erdészként tisztelhetjük, évente a róla elnevezett díjjal jutalmazzák a legjobb magyar erdészeket.
IrodalomMolcsány Gábor: Kaán Károly emlékezete
 Farkas Lajos: Az erdők szerelmese. Kaán Károly erdőmérnök élete és munkássága
 Lesenyei Ferenc: Kaán Károly szobrának felavatásához
 Szakács László: Kaán Károly küzdelmes ifjúsága
 Oroszi Sándor: Kaán Károly és a vadászat ügye : 235-239.p.
 Oroszi Sándor: Kaán Károly : 221-227.p.
Főbb művekA természeti emlékek fenntartása
 Erdőgazdaság-politikai kérdések
 Erdőgazdasági problémák és azok megoldása
 A magyar Alföld
 Az alföld problémája
 Természetvédelem és természeti emlékek
 Alföldi kérdések
ArcképMolcsány Gábor: Kaán Károly emlékezete
 Farkas Lajos: Az erdők szerelmese. Kaán Károly erdőmérnök élete és munkássága : címlap