Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Kertai György

(Budapest, 1912. aug. 21. - Budapest, 1968. máj. 11.)

geológus

     Tanulmányait Budapesten végezte, természettan-vegytan szakos tanári oklevelet szerzett. 1937-től a Standard Oil, a későbbi Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság (MAORT) geológusa, 1948-ban kerületi főgeológus Nagykanizsán, 1951-től a Magyar-Szovjet Olajipari Részvénytársaság (MASZOLAJ) főgeológusa, 1954-től az egységes magyar olajiparnál ugyane tisztséget tölti be. 1957-től az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt főosztályvezetője, majd kutatási vezérigazgató-helyettese. 1964-től a Központi Földtani Hivatal elnöke. 1947-től a szegedi, majd a budapesti egyetemen oktatott. Tevékenységét 1953-ban Kossuth-díjjal ismerték el, 1965-től a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) levelező tagja volt. A kőolajföldtan nemzetközileg elismert szakértője volt, vezető szerepet töltött be a kiscsehi-lendvaújfalusi-nagylengyeli és a görgeteg-babócsai szénhidrogéntelepek feltárásában.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 3.386-387.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 3.890-891.p.
Főbb művekKőolajföldtan
 A kőolaj és a földgáz vegyi összetétele és keletkezése
ArcképMagyar életrajzi lexikon. : 3.387.p.