Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Barbarits Lajos; Barbarics

(Veszprém, Veszprém vm., 1899. okt. 3. - Budapest, 1981. júl. 29.)

újságíró, gazdasági szakíró, történész

     Apja Barbarits Lajos, anyja Torma Borbála. Iskoláit Pápán végezte, majd 1923-ban a keszthelyi Gazdasági Akadémián szerzett oklevelet. Még ugyanebben az évben Nagykanizsán telepedett le, ahol a Zalai Közlöny c. újság munkatársa, 1926 júniusától felelős szerkesztő lett. A Keszthelyi Újság, a Hazám, az Új Élet és a Visszhang c. lapokban jelentek meg írásai. Helytörténetírással is foglalkozott, Nagykanizsa c. monográfiájához olyan forrásokat használt fel, amelyek a kanizsai városháza 1945. évi leégésekor nagyrészt elpusztultak, így ezek adatairól csak az ő könyvéből szerezhetünk tudomást. A II. világháború idején szemben állt a szélsőjobboldali irányzatokkal, a nyilas hatalomátvétel után családjával együtt bujkálnia kellett, elfogták, a Gestapo fogságába került, 1945 tavaszán szabadult ki. 1945-1948-ban a nagykanizsai nyomda vezetője volt. 1948-tól Budapesten élt, 1949-1954-ben a Tenyészforgalmi Vállalatnál dolgozott. 1954-től 1957-ig tudományos kutató a Magyar Mezőgazdasági Múzeumnál, 1957-től 1967-ig az intézmény főigazgató-helyettese. A mezőgazdaság gépesítéséről szóló és gazdaságtörténeti tárgyú cikkei főként a Magyar Mezőgazdasági Múzeum kiadványaiban és az Agrártörténeti Szemlében jelentek meg. Ezenkívül különböző muzeológiai szakcikkeket is publikált itthon és külföldön egyaránt.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 2.375.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 4.58.p.(†júl.9.)
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 455.p.
 Révai új lexikona. : 2.400.p.(téves keresztnév:János!)
 Veszprém megyei életrajzi lexikon. : 58.p.
 Barbarits Lajos: Nagykanizsa.
 Degré Alajos: Emlékezés Nagykanizsa monográfusára
Főbb művekNagykanizsa
ArcképMagyar Mezőgazdasági Múzeum. Adattár
 Barbarits Lajos: Nagykanizsa. : 363.p.