Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Péczely László

(Kiskomárom, Zala vm., 1906. nov. 26. - Pécs, Baranya m., 1980. okt. 16.)

tanár, irodalomtörténész

     Középiskolai tanulmányait Keszthelyen végezte, az egyetemet az Eötvös Kollégium tagjaként Budapesten és Bécsben. 1930-38 között Keszthelyen, majd Dombóváron volt középiskolai tanár, 1953-tól a Pécsi Tanárképző Főiskola tanára. Főleg verselméleti kérdésekkel foglalkozott, a funkcionális verstan egyik hazai úttörője.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 4.711-712.p
 Magyar irodalmi lexikon. : 2.461.p
Főbb művekA XVI. századi énekköltés formái
 Tartalom és versforma
 Bevezetés a műelemzésbe