Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Püspöky Grácián

(Nemesapáti, Zala vm., 1817. dec. 20. - Pusztamagyaród, Zala vm., 1861. márc. 6.)

zászlótartó, honvéd hadnagy

     Csány László unokaöccse, Püspöky János cs. kir. huszárőrnagy és Csány Zsuzsanna fia volt. Gimnáziumba járt Nagykanizsán, majd katonaiskolát végzett. 1834-től hadapródként szolgált az 5. huszárezredben. 1842-ben leszerelt, és gelsei birtokán gazdálkodott. Az 1840-es évek derekán Zala megye liberális vezetőinek oldalán tűnt fel, harcias kortesként. 1848 őszén beállt a 47. honvédzászlóaljba. Itt zászlótartó őrmesterként szolgált. Buda ostromakor, 1849. május 21-én hajtotta végre legendás cselekedetét, amely híressé tette: ő tűzte ki elsőként a visszafoglalt várra a győztes honvédek zászlaját. Ezért a tettéért hadnaggyá léptették elő. A szabadságharc bukása után egy ideig Zalában bujkált. 1852-ben vette el feleségül Dőry Máriát, öt gyermekük született. Felesége pusztamagyaródi birtokán halt meg, síremléke ma is Pusztaszentlászló-Válicka-pusztán áll.
IrodalomA szabadságharc zalai honvédei 1848-1849. : 39.p
 Molnár András: A "rettenthetetlen" zászlótartó. P. G., 1817-1861
 Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban