Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Sabján Gyula

(Nagykanizsa, Zala vm., 1875. szept. 24. - Nagykanizsa, Zala vm., 1939. máj. 28.)

polgármester

     Anyja Huszár Alojzia, apja Sabján János csizmadia. Szülővárosában járt gimnáziumba, majd Budapesten ügyvédi oklevelet szerzett. Nagykanizsai ügyvédi irodáját 1907-ben nyitotta meg. 1910 októberében Nagykanizsa város képviselő-testülete megbízta a főjegyzői teendők ellátásával. Vécsey Zsigmond halála után 1913 novemberében polgármesterré választották. Működőképes városi rendeleteket alkotott. A háború után minden igyekezetét arra fordította, hogy a meginduló nagyarányú középítkezésekhez kölcsönt szerezzen. A Sugár úti volt honvédlaktanyában székelő gimnázium számára megfelelő körülményeket biztosított az épület átalakításával. Polgármestersége alatt 1926-ban új városi bérház épült, tető alá került a kiskanizsai elemi iskola és megtörtént a közkórház részleges renoválása. Ugyancsak ebben az évben felépült az új színház. 1928-ra befejeződött a vízvezeték-rendszer kibővítése, a csatornázás kiépítése. Új iskolák felállítását szorgalmazta, megteremtette a Stefánia Anya- és Csecsemővédő Intézetet és sokat tett a város egészségügyi ellátásának fejlesztése érdekében. Működése folytán beruházások egész sora indult el és valósult meg. Nagykanizsa a városi infrastruktúra új elemeivel gyarapodott. Hivatalát 1930. február 10-ig töltötte be, utána újból megnyitotta ügyvédi irodáját.
IrodalomBarbarits Lajos: Nagykanizsa. : 87-89.p
 Békássy Jenő: Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. : 228-243.p.,259-260.p
 Z. vm : ism.3.rész75.p
 Dr. S. Gy
 Zala megyei almanach. : .1911.229.p
ArcképBarbarits Lajos: Nagykanizsa. : 88.p