Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Sági Károly

(Fonó, Somogy vm., 1919. júl. 7. - Veszprém, Veszprém m., 1997. jan. 24.)

régész, múzeumigazgató

     Gimnáziumi tanulmányait Veszprémben végezte, majd a budapesti egyetem hallgatója lett, régészetből doktorált. 1941-től a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségéhez került, itt, ill. ennek utódintézményénél dolgozott. Közben katona volt, a hadifogságból 1947 nyarán tért haza. 1954 augusztusától a keszthelyi Balatoni Múzeum munkatársa, a következő évtől igazgatója lett. 1979-ben nyugdíjba ment, 1981-től nyugdíjasként a később Városi Múzeummá szervezett tapolcai Pedagógiai Gyűjtemény munkatársaként dolgozott. Munkásságát a sokoldalúság jellemezte: elsősorban régészettel foglalkozott, jelentős érdemeket szerzett a fenékpusztai erőd feltárásában, de történeti kutatásokat is végzett, hadifogsága idején katonatársaitól néprajzi szövegeket gyűjtött, foglalkozott a Balaton vízállásának változásaival. Jelentős ismeretterjesztő publikációk szerzője, különösen Zákonyi Ferenccel közösen írt, több kiadásban megjelent Balaton útikönyve szolgál sok hasznos ismerettel. Koppány Tiborral és Péczely Piroskával együtt társszerzője volt az 1962-ben megjelent Keszthely c. kötetnek. Tanulmányainak többsége szakmai folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben jelent meg.
IrodalomTörőcsik Zoltán: Sági Károly 70 éves : Fontosabb műveinek bibliográfiájával
 Bakay Kornél: Sági Károly
 Új magyar életrajzi lexikon. : 5.895.p.(†jan.26.)
 A Balaton tudományos, művészeti és közéleti arcképcsarnoka : 91.p.
 Németh József: Sági Károly (1919-1997) : 207-208.p.
ArcképA Balaton tudományos, művészeti és közéleti arcképcsarnoka : 91.p.
 Németh József: Sági Károly (1919-1997) : 207.p.