Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Schwarz Dávid

(Keszthely, Zala vm., 1850. dec. 7. - Bécs, Ausztria, 1897. jan. 13.)

feltaláló

     Elemi iskoláit Keszthelyen végezte, majd kereskedőtanonc lett. Keszthelyen, majd a szlavóniai Kudinán fakereskedéssel foglalkozott. Munkája révén ismerkedett meg a jómódú zágrábi fakereskedő lányával, Kaufmann Melániával, akit 1880-ban feleségül vett. Apósának 1890-ben bekövetkezett halála teremtette meg az anyagi feltételeket ahhoz, hogy az addig is kiváló újító hírében álló Schwarz Dávid hozzákezdhessen a léghajók kormányzásával kapcsolatos kísérleteihez. Autodidakta módon sajátította el a fizika, a mechanika és az aerodinamika addig ismert törvényeit, s kilépve a fakereskedésből csak a léghajó terveinek szentelte idejét. Kétévi megfeszített munka után elkészült az alumíniumlemezekből és merevítő rácsokból összeállítható, szivar alakú kormányozható léghajójának terve. Munkáját a bécsi hadügyminisztériumnak ajánlotta fel, de elutasításban részesült. Oroszország azonban érdeklődött a tervek iránt. Két évig dolgozott ott, de kísérletei kudarcba fulladtak. Rövid zágrábi pihenő után 1895-ben Berlinben folytatta kísérleteit. 1896 augusztusára elkészült az első merev rendszerű, könnyűfémből készült kormányozható léghajó. A speciális töltőgáz és a próbarepülés engedélyének beszerzése azonban hosszú időt vett igénybe. Ez volt a feltaláló tragédiája. Nem érhette meg a próbarepülés sikerét. Özvegye a léghajó terveit eladta Zeppelin Ferdinándnak, aki Schwarz Dávid elgondolásait figyelembe véve alkotta meg a róla elnevezett léghajót. A hazai szakmai közvélemény csak évtizedekkel halála után ismerte fel a feltaláló jelentőségét. 1967 óta a budapesti Közlekedési Múzeum előtt mellszobra áll. Szülővárosában emléktábla és utca őrzi nevét.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 2.606.p
 Szabó Sándor: Sch. D. a kormányozható léghajó feltalálója
 Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók : 333-334.p
ArcképSzabó Sándor: Sch. D. a kormányozható léghajó feltalálója : 2.p
 Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók : 333.p