Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Simon Vince János

(Keszthely, Zala vm., 1813. júl. 14. - Csorna, Sopron vm., 1884. ápr. 15.)

tanár, mezőgazdasági szakíró, prépost

     Kézműves családból származott. Tanulmányait Keszthelyen, Veszprémben és Szombathelyen végezte. 1832-ben belépett a premontrei rendbe. Négy évig hallgatta Győrött a teológiát. Felszentelése után tizenhét évig, előbb Keszthelyen, azután Szombathelyen tanított. Tanári munkája mellett mezőgazdasággal és irodalommal foglalkozott. Neveléssel és gazdálkodással kapcsolatos írásai rendszeresen megjelentek különböző folyóiratok (Hírnök, Századunk, Magyar Gazda, Nemzeti Újság, Jelenkor, Világ, Pesti Napló, Magyar Sajtó, Gazdasági Lapok, Falusi Gazda) hasábjain. A gazdasági egyesület Vas megyei szervezetének 1848-ig titkára volt. 1856-ban Csornára költözött, ahol jószágkormányzó lett. 1860-ban csornai préposttá választották. Alapító tagja volt az Országos Gazdasági Egyesületnek. Győr és Vas megyében több egyesület alapító tagja és bőkezű támogatója volt. Haláláig anyagilag támogatta a szombathelyi főgimnáziumot és a keszthelyi gazdasági intézetet.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 12.1065-1066.has
 Bontz József: Keszthely város monográfiája. : 460-461.p
 A Pallas nagy lexikona.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.630.p
Főbb művekSzerény szózat a szőllészet érdekében
 Őszinte tanácsok szőllő-művelést tárgyazólag
 Kisebb kereszt. Vallástan értelmes mondatok- és bibliai szónoklásokban, s énekes versekben