Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Skublics Imre, besenyői és velikei

(Zalabesenyő, Zala vm., 1771. nov. 9. - Zalabesenyő, Zala vm., 1830. szept. 27.)

főjegyző, országgyűlési követ, könyvgyűjtő

     Apja Skublics János táblabíró, besenyői birtokos nemes volt. Skublics Imre a győri bencés gimnáziumban, 1787 és 1792 között ismerkedett meg, és kötött barátságot Kisfaludy Sándorral, akivel együtt végezte el a pozsonyi jogakadémiát. 1796 és 1810 között Zala vármegyében viselt különböző tisztségeket: 1796-tól második, 1798-tól első alügyész, 1800-tól első aljegyző, 1801-től pedig főjegyző volt. 1805, valamint 1808 őszén megyéje követeként vett részt az országgyűlésen. Nyelvtudásával, műveltségével, irodalmi érdeklődésével kiemelkedett a hivatalviselő zalai birtokos köznemesség soraiból. Apjától és Batthyány Ferenc gróf hagyatékából örökölt házi könyvtárát irodalmár barátainak segítségével fejlesztette tovább. Korának klasszikus olvasmányai mellett a francia, német és magyar felvilágosodás irodalmának legjavát is összegyűjtötte besenyői otthonában. 1828 novemberében kelt végrendeletében azt kérte, hogy a rokonságból nevezzenek ki egy gondnokot, aki majd gondját viseli a könyvtárnak, és felügyel annak használatára. Skublics Imre halála után unokatestvéréhez, a Zalaszentbalázson élő Skublics Károly táblabíróhoz került a könyvtár, ő pedig 1831-ben Zala vármegyének ajánlotta fel használatra, illetve ajándékozta oda az értékes, mintegy 790 művet (1954 kötetet) tartalmazó, zömében német, latin, francia és magyar nyelvű - napjainkban a Zala Megyei Levéltárban őrzött - családi könyvgyűjteményt.
IrodalomFülöp Géza: A vidéki birtokos nemesség könyvkultúrája a 18-19. század fordulóján. (A Sklublics-csalá
 Fülöp Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban
 Szakál Eszter: A Sklublics-könyvtár története és állománya
 Szakál István: Besenyő ezer éve
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 12.1189.has