Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Sneff József

(Nagykanizsa, Zala vm., 1887. aug. 31. - Nagykanizsa, Zala vm. 1919. okt. 9.)

asztalos, politikus

     Munkáscsalád gyermekeként látta meg a napvilágot. Asztalossegéd, később munkásbiztosítási tisztségviselő, az MSZDP Nagykanizsai Szervezetének titkára. Az MSZDP országos vezetőségének utasítására 1917. június 24-én létrejött nagykanizsai választójogi blokkban a társelnöki tisztséget látta el. Tagja volt az 1918. január 19-i tömegsztrájkot irányító száztagú munkástanácsnak. 1918. január 31-én letartóztatták, majd a pozsonyi hadbíróság elé állították. Az 1918. október 13-án tartott országos, rendkívüli pártgyűlésen megválasztották az Igazoló Bizottság tagjának. Október 31-én a Nagykanizsai Nemzeti Tanács elnökévé választották. A Károlyi-kormány 1919. január 23-án Nagykanizsa város kormánybiztosává nevezte ki. Kormánybiztosi minőségben azonnal megszüntette a képviselő-testületet, és a zömében munkásokból álló néptanácsra ruházta annak jogait. 1919. március 19-én főispáni kormánybiztosi rangot kapott. Március 22-én ideiglenes direktóriumot választottak, melynek elnöke lett. Az áprilisi tanácsválasztásokat követően a város hetventagú Munkás-, Katona- és Paraszttanácsa elnökévé választották. Miután a belügyi népbiztos 1919. április 10-i határozatával kettéválasztotta a megyét, s Nagykanizsa Alsó-Zala vármegye székhelye lett, az Alsó-Zala megyei tanács elnökévé választották meg. A Tanácsköztársaság bukása után a kormány - augusztus 4-én - kormánybiztosnak nevezte ki. A karhatalom augusztus 7-én a városházán tartóztatta le. A fogházban elszenvedett kínzások következtében a hadikórházban meghalt. A nagykanizsai temetőben van eltemetve.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 2.638.p
 Élni emberül. A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Életrajzgyűjtemény. : 404-408.p
 Pál József: Nagykanizsa és környéke a forradalmak viharában. 1918-1919
 Kerecsényi Edit: Nagykanizsa története a Tanácsköztársaság idején
ArcképÉlni emberül. A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Életrajzgyűjtemény. : 404.p