Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Solymosy László, báró, loósi és egervári

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1909. ápr. 27. - Sopron, Győr-Sopron m., 1975. febr. 26.)

biológus, ornitológus

     Már gyermekkorában kitűnt természetszeretetével, az élővilág iránti érdeklődésével. Csörgey Titusz társaságában madártani megfigyeléseket végzett, előbb a fonyódi nagyberekben, majd Egervár, a Fertő és a Balaton vidékén. (Birtokuk volt Egerváron, övék volt a várkastély is.) Első tanulmányait még diákkorában írta, a Soproni Magyar Társaság pályázatára, rendszeresen publikált az Aquila és a Természet c. folyóiratokban. A budapesti tudományegyetemen természetrajz-földrajz szakot végzett, A madárlép szövettani szerkezete c. disszertációjával doktori fokozatot szerzett. A madártan mellett néprajzi kutatásai is jelentősek. A háborús események során megsemmisült 800 példányos madárgyűjteménye, csonttani-, tojáskollekciója, valamint a csaknem teljes faunát felölelő bogár-, sáska-, poloska-, pók-, légy- és lepkegyűjteménye. Elpusztult teljes tudományos irattára, magántanári disszertációja, mintegy 20000 mikroszkópi metszete. Élete második felében szinte teljesen felhagyott a tudományos munkával, az újkéri termelőszövetkezet alkalmazottjaként kereste kenyerét. Az egervári vár mellett oszlop őrzi emlékét.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 3.704.p
 Csaba József: S. L
Főbb művekA madárlép szövettani szerkezete
 Cerambycidák Egervár környékéről, Folia Etomologica Hung. VI
 Adatok a nyomórúd lekötésének módozataihoz
ArcképSoproni Szemle : 1975.367.p