Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Svastits Benő; bocsári

(Gelse, Zala vm., 1833. dec. 9. - Budapest, 1910. aug. 30.)

főispán

     Apja Svastits János, anyja Csertán Krisztina. Nagykanizsán járt középiskolába, ezt követően jogi végzettséget szerzett. Nyilvános szereplését 1859-ben a gazdasági egyesület megalakításában való részvétellel kezdte. 1867-ben zalaegerszegi központi főszolgabíró, 1869 augusztusában megyei főjegyző lett. 1878-ban alispánná választották, 1886-ban pedig főispánná nevezték ki. Ez utóbbi tisztségét 1896-ig töltötte be. Alispánként nagy eréllyel látott hozzá a közigazgatásban az ügyvitel korszerűsítéséhez. Főispánsága idején fölkarolta a hanyatlásnak indult muraközi lótenyésztést, ami a vidék lakosságának jelentős kereseti forrását képezte. Szorgalmazta a kereskedelem fejlődését elősegítő jó utak kiépítését, a vasúthálózat bővítését. Igyekezett előmozdítani a megyeszékhely városiasodását, támogatta a Balaton környékének fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket. Csertán alispán és Svastits főispán nevéhez fűződik a balatoni gőzhajózás rendszeres járatainak megindítása. Föllépett Muraköz magyar egyházi közigazgatás alá helyezése érdekében, s mint a tanügy lelkes pártolója különös figyelmet szentelt a Muraköz népoktatásának is.
IrodalomZalavármegyei évkönyv a milleneumra. : 63-66.p
 Arch
ArcképZalavármegyei évkönyv a milleneumra. : 63.p