Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Szabó Ferenc

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1920. jan. 6. - Zalaegerszeg, Zala m., 2002. márc. 12.)

jogász, postatiszt, országgyűlési képviselő

     Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte el. A pécsi ETE-n szerzett jogi diplomát 1946-ban, majd postatiszt lett a zalaegerszegi postánál. 1945-ban tagja, majd megyei főtitkára lett a Független Kisgazdapártnak, részt vett a Független Zala c. lap szerkesztésében. 1947-től a Demokrata Néppárthoz csatlakozott, indult az országgyűlési választásokon; pótképviselő, 1948-tól képviselő lett. Mandátumának lejárta után elbocsátották munkahelyéről, később kisiparosoknál könyvelőként dolgozott. 1989-ben a Kereszténydemokrata Néppárt alapító tagjaként tért vissza a közéletbe, 1990-ben a Zala megyei pártvezetőség ügyvezető elnöke lett. Indult az 1990-es országgyűlési választásokon is, de nem került be a parlamentbe. 2002. március 22-én temették el Zalaegerszegen a Göcseji úti temetőben.
IrodalomAz idő élén jártak. Kereszténydemokrácia Magyarországon, (1944-1949). : 177.p
 Gyászjelentés. (Szabó Ferenc)