Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Szabó Richárd, vetési

(Szentgyörgyvölgy, Zala vm., 1820. máj. 6. - Felsőkázsmárk, Abaúj-Torna vm., 1873. aug. 9.)

író, lapszerkesztő

     Iskoláit Vácon és Pesten végezte, előbb katolikus pap volt, majd áttért a református vallásra, 1858-ban Kolozsvárról Pestre költözött. Elsősorban elbeszéléseivel vált népszerűvé, ezek igen sok lapban jelentek meg. Több lapot is szerkesztett, több kötetet, főleg regényeket fordított magyarra.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 13.259-261.has
 A Pallas nagy lexikona. : 15.348.p
Főbb művekNők világa
 Beszélyei
 Novellák
 Vegyes cikkek nők számára
 Újabb beszélyei I-II