Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Szántó Béla

(Homokkomárom, Zala vm., 1881. febr. 1. - Budapest, 1951. jún. 1.)

tisztviselő, politikus

     Homokkomáromban kezdte elemi iskolai tanulmányait, majd Nagykanizsára a polgári fiúiskolába járt. 1900-ban elvégezte a felsőkereskedelmi iskolát és könyvelőként helyezkedett el egy kanizsai cégnél. 1901-ben Budapestre költözött és magántisztviselőként dolgozott. 1904-ben belépett a szociáldemokrata pártba. 1906-ban megalakították a Magyarországi Magántisztviselők Egyesületét, s őt választották meg az egyesület elnökévé. 1918. október 27-én a tartalékos tisztek értekezletén megalakították a Katonatanácsot, amelybe Szántó Bélát is beválasztották. A KMP novemberi alakuló ülésén megválasztották a párt egyik titkárának. A Tanácsköztársaság idején hadügyi népbiztos volt. A Tanácsköztársaság megdöntése után Bécsbe emigrált. 1926-ig hol Bécsben, hol pedig Berlinben élt. 1929-ben Moszkvában telepedett le, ahol a Kominternben és a Vörös Szakszervezeti Internacionáléban dolgozott. 1932 elejétől a Nehézipari Népbiztosság Állami Tudományos Könyvtárának az igazgatója, majd az Új Hangnál szerkesztő. 1945. szeptember 1-jén érkezett haza. Egy évig az MKP Központi Vezetőségének szakszervezeti osztályát vezette. 1947 júliusában kinevezték a Magyar Országos Szövetkezeti Központ főtitkárának. 1947-ben belgrádi követté, 1948 őszén varsói követté nevezték ki. 1950-ben visszarendelték. Szívroham végzett vele. Történeti munkái a Szikra Könyvkiadónál jelentek meg. Szülőfalujában az egykori iskola falán elhelyezett márványtábla őrzi emlékét.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 2.702-703.p
 Élni emberül. A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Életrajzgyűjtemény. : 441-444.p
 Szántó Zsuzsa: Sz. B. 1881-1951
 A Szocialista Forradalomért
 Élni emberül. A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Életrajzgyűjtemény. : 441.p
ArcképMagyar életrajzi lexikon. : 2.703.p