Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Szegedy Ferenc

(Ötvös, Zala vm., 1786. márc. 3. - Bécs (Wien, Ausztria), 1848. máj. 24.)

első alispán, országgyűlési követ

     Szegedy Ignác királyi tanácsos fia, Szegedy Róza - Kisfaludy Sándor költő felesége - bátyja. A pozsonyi jogakadémia elvégzése után 1804-ben Zala megye tiszteletbeli aljegyzője, 1806-ban a szántói járás alszolgabírója lett. Az 1809. évi nemesi felkelésben lovaskapitányként szolgált, majd 1815-ben Zala vármegye első alispánjává választották. Hivatalát 1819-ig töltötte be, ezután cs. kir. kamarási rangot szerzett. 1825-től 1827-ig Deák Antal követtársaként Zala megyét képviselte a pozsonyi országgyűlésen, ahol ellenzékiként lépett fel a törvénytelen királyi rendeletek által okozott sérelmek orvoslása érdekében. A császári titkosrendőrség jellemzése szerint a diétán ő volt a mérsékelt - alkotmányos, sérelmi - ellenzék középpontja. Politikai közömbösítése érdekében hivatali kinevezéssel próbálták lekenyerezni, és 1827-ben Szabolcs vármegye főispáni helyettesévé nevezték ki. Kinevezése után végleg távozott Zalából: 1829-től a hétszemélyes tábla bírája, 1830-tól pedig Verőce megye főispánja volt. Hivataláról való lemondása után, 1840-es évek derekán - mint belső titkos tanácsos - a Vas megyei Acsádon lakott, és tagja volt a Tudományos Akadémia igazgatóságának.
IrodalomMolnár András: A fiatal Deák Ferenc : 176-178.,193-204.p