Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Szép János

(Keszthely, Zala vm., 1774. jan. 23. - Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1834. aug. 30.)

tanár, író, költő, műfordító

     Gimnáziumi tanár volt 1794-1810-ig Szombathelyen, majd Kassára került 1810-ben. 1815 és 1824 között Jászberényben tanított. Magyar és latin nyelvű alkalmi verseket és egy magyar nyelvű epikus költeményt (A magyaroknak constantzinápoli táborozások... Pest, 1821.) írt. Magyarra fordította Iulius Caesarnak a gall háborúról szóló munkáját és Szerdahelyi György latin nyelvű esztétikáját (Aesthetika avagy a jó ízlésnek a szépség filosófiájábul fejtegetett tudománnya. Buda és Pest, 1794.). Ez utóbbi volt az első magyar nyelven megjelent esztétikai munka.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 2.760.p
 Magyar irodalmi lexikon. : 3.214.p
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 13.779.has
 Új magyar irodalmi lexikon. : 3.1968.p
 Magyar Életrajzi Index számítógépes adatbázis.
Főbb művekKeszthely városának Párnásszus hegyéről való szemlélése s leírása
 Sabaria carmine illustrata
 Epitome Historiae regum Hungariae
 Gyermeki oktatás, melyet Muretus Márk Antal adott Márk Antalnak, testvére fiának
 Muretus Márk Antalnak ünnepi énekei