Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Zrínyi György

(1549. ápr. 13. - Vép, Vas vm., 1603. máj. 4.)

főispán

     A szigetvári hős Zrínyi Miklós fia. 1574 és 1575 között dunántúli és kanizsai főkapitány, 1563-1590-ig kanizsai főkapitány. Az 1587-es Sárkánysziget és Kacorlak között a törökkel vívott győztes csata hőse. 1567-1603-ig tárnokmester, 1593-tól haláláig Zala megye főispánja volt. Első felesége Arco Anna grófnő, a második Stubenberg Zsófia volt, három gyermekük született. Korának művelt embere volt, a katolikus császár által üldözött protestáns Hoffhalter Rudolf nyomdászt oltalmába fogadta.
IrodalomBilkei I.-Turbuly É.: Zala megye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1555-1711
 Magyar Életrajzi Index számítógépes adatbázis.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.1086.p